Nederlands Industrieel Marktonderzoekbureau

Reeds 40 jaar hét Industrieel Marktonderzoekbureau van Nederland
Specialisten van B2B Marktonderzoek

Multicliënt marktonderzoek

Multicliënt marktonderzoek heeft betrekking op het verwerven en analyseren van marktinformatie, aan de hand waarvan de marktbewerking kan worden ondersteund.

Ad hoc marktonderzoek

Door middel van ad hoc marktonderzoek is het mogelijk om inzicht te verwerven in de huidige markt in zijn totaliteit en naar deelmarkten, de toekomstverwachting en de onderscheiden segmenten van de markt.

Klantenonderzoek

Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de meningen en behoeften van de klanten van een onderneming ten aanzien van het beeld dat deze klanten hebben van de bedrijfsvoering van die onderneming in al haar aspecten.

N.I.M. Nederlands Industrieel Marktonderzoekbureau

N.I.M. is in 1972 door gerenommeerd marktonderzoeker Frans van Bavel in Eindhoven opgericht en gestart met het verrichten van industrieel marktonderzoek.

Momenteel biedt het N.I.M. verschillende diensten aan zoals

 • het Multicliënt-marktonderzoek;
 • Ad hoc onderzoek;
 • Klantenonderzoek.

N.I.M. is lid van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA).
De MOA wil als vereniging een aanspreekpunt zijn voor alles en iedereen die met markt- en beleidsonderzoek te maken heeft. Dit betekent dat onze onderzoeken conform de regels van deze vereniging worden uitgevoerd.

N.I.M. C.V.
Geldropseweg 26
5611 SJ Eindhoven

Correspondentieadres:
Postbus 136
5660 AC Geldrop

Tel : 040-2575833
Fax: 040-2573292
Email: admin@nimcv.nl

U kunt een onderzoeksrapport bij ons bestellen door hier het opdrachtformulier te downloaden,

U kunt dit formulier uitprinten, naar wens invullen en toesturen naar:

N.I.M. Nederlands Industrieel Marktonderzoekbureau C.V.
Antwoordnummer 590
5600 VB Eindhoven

Multicliënt Marktonderzoek

Doelstelling:
Multicliënt marktonderzoek heeft betrekking op het verwerven en analyseren van marktinformatie, aan de hand waarvan de marktbewerking kan worden ondersteund.

Dit is een continu onderzoek naar merken-/leveranciersbekendheid en naar merken- en leveranciersvoorkeur.
Bovendien is het een onderzoek waarbij de ontwikkelingen in de markt het verleden, heden en toekomst (marktprognose) worden geanalyseerd.
Tevens wordt

 • de marktoriëntatie en de attitude van de markt t.o.v. prijs en kwaliteit van de producten;
 • de leveranciersbetrouwbaarheid;
 • en de mate van tevredenheid over de communicatie met de binnendienst en de buitendienst gemeten.

De onderzoeksfrequentie is afhankelijk van de behoefte en is doorgaans een keer per jaar.
Het multicliënt marktonderzoek is een belangrijke toets voor effectiviteit van de gepleegde marktbewerking.
Per onderzoek verschijnt een rapport dat vrijblijvend en verkrijgbaar is tegen de opvraagbare tarieven. Voor het rapport geldt dus geen exclusiviteit.
Individuele opdrachtgevers kunnen specifieke vragen in een multicliënt onderzoek meenemen.
Voor deze vragen geldt uiteraard wel exclusiviteit.

Meer info? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Ad hoc Marktonderzoek

Doelstelling:
Door middel van ad hoc marktonderzoek is het mogelijk om inzicht te verwerven in de huidige markt in zijn totaliteit en naar deelmarkten, de toekomstverwachting en de onderscheiden segmenten van de markt.

Tevens wordt onderzocht of er sprake is van een stijgende, dalende of stabiele marktontwikkeling.
Dit onderzoek verzamelt kwantitatieve en kwalitatieve marktgegevens voor de individuele opdrachtgevers, op zowel de Nederlandse markt en/of daarbuiten.
Een aantal zaken zijn van belang, zoals:

 • de afbakening van de “product range”;
 • doelgroepbepaling;
 • wat zijn de geografische grenzen van de te onderzoeken markt;
 • de meeteenheid wordt gedefinieerd;
 • en tot slot zal bepaald dienen te worden of men inzicht wil hebben in de marktontwikkeling op korte of lange termijn.

Het uitgangspunt van een ad hoc marktonderzoek is de probleemstelling binnen uw organisatie. Deze wordt geanalyseerd en vertaald naar onderzoeksvragen.
De gehanteerde methodiek bij ad hoc marktonderzoek is gelijk aan de methoden van klantenonderzoek.
Meer info? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Klantenonderzoek

Doelstelling:
Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de meningen en behoeften van de klanten van een onderneming ten aanzien van het beeld dat deze klanten hebben van de bedrijfsvoering van die onderneming in al haar aspecten.

Zo wordt het functioneren van de communicatie tussen bedrijf en markt doorgelicht, het producten- en dienstenpakket wordt gewogen en gewaardeerd, de effectiviteit van de promotie wordt getoetst, alsmede de andere elementen van de marketingmix.
Op basis van de door de opdrachtgevers aangegeven aandachtsgebied(en) binnen het klantenonderzoek, wordt in overleg met de opdrachtgever, een probleemstelling geformuleerd en vertaald naar relevante onderzoeksvragen.
Rapportage:

 • Een exclusief rapport ten behoeve van de opdrachtgever sluit het onderzoek af, gevolgd met een presentatie. Hierin staat een overzicht van de methoden van onderzoek;
 • Vragenlijst, steekproef en dataverzameling, de resultaten van het onderzoek alsmede de conclusies en aanbevelingen;
 • Ten opzichte van de respondenten garanderen wij absolute anonimiteit.

Na de rapportage wordt het rapport gepresenteerd aan de opdrachtgever. Daarin komt een uitleg van de:

 • probleemstelling;
 • methode van onderzoek;
 • resultaten;
 • conclusies;
 • aanbevelingen aan de orde.

Meer info? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Opdrachtgevers

Een greep uit de vele vaste opdrachtgevers NIM Nederlands Industrieel Marktonderzoek:

 

marktonderzoek siemens klantklanten nim marktonderzoek        nim marktonderzoekbureau

 

Dat NIM al jaren een belangrijke organisatie is voor vele bedrijven, blijkt o.a. ook uit de volgende quotes op sites van  Elbo Technology en Miele:

marktonderzoek elbo nim

klant marktonderzoek