Doelstelling:

Multicliënt marktonderzoek heeft betrekking op het verwerven en analyseren van marktinformatie, aan de hand waarvan de marktbewerking kan worden ondersteund.

Dit is een continu onderzoek naar merken-/leveranciersbekendheid en naar merken- en leveranciersvoorkeur. Bovendien is het een onderzoek waarbij de ontwikkelingen in de markt het verleden, heden en toekomst (marktprognose) worden geanalyseerd. Tevens wordt

  • de marktoriëntatie en de attitude van de markt t.o.v. prijs en kwaliteit van de producten,
  • de leveranciersbetrouwbaarheid,
  • en de mate van tevredenheid over de communicatie met de binnendienst en de buitendienst gemeten.

De onderzoeksfrequentie is afhankelijk van de behoefte en is doorgaans een keer per jaar.

Het multicliënt marktonderzoek is een belangrijke toets voor effectiviteit van de gepleegde marktbewerking.

Per onderzoek verschijnt een rapport dat vrijblijvend en verkrijgbaar is tegen de opvraagbare tarieven. Voor het rapport geldt dus geen exclusiviteit.

Individuele opdrachtgevers kunnen specifieke vragen in een multicliënt onderzoek meenemen.

Voor deze vragen geldt uiteraard wel exclusiviteit.

Meer info? Neem vrijblijvend contact met ons op.