Doelstelling:

Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de meningen en behoeften van de klanten van een onderneming ten aanzien van het beeld dat deze klanten hebben van de bedrijfsvoering van die onderneming in al haar aspecten.

Zo wordt het functioneren van de communicatie tussen bedrijf en markt doorgelicht, het producten- en dienstenpakket wordt gewogen en gewaardeerd, de effectiviteit van de promotie wordt getoetst, alsmede de andere elementen van de marketingmix.

Op basis van de door de opdrachtgevers aangegeven aandachtsgebied(en) binnen het klantenonderzoek, wordt in overleg met de opdrachtgever, een probleemstelling geformuleerd en vertaald naar relevante onderzoeksvragen.

Rapportage:

  • Een exclusief rapport ten behoeve van de opdrachtgever sluit het onderzoek af, gevolgd met een presentatie. Hierin staat een overzicht van de methoden van onderzoek;
  • Vragenlijst, steekproef en dataverzameling, de resultaten van het onderzoek alsmede de conclusies en aanbevelingen;
  • Ten opzichte van de respondenten garanderen wij absolute anonimiteit.

Na de rapportage wordt het rapport gepresenteerd aan de opdrachtgever. Daarin komt een uitleg van de:

  • probleemstelling;
  • methode van onderzoek;
  • resultaten;
  • conclusies;
  • aanbevelingen aan de orde.

Meer info? klik hier voor vrijblijvend meer info