Doelstelling:

Door middel van ad hoc marktonderzoek is het mogelijk om inzicht te verwerven in de huidige markt in zijn totaliteit en naar deelmarkten, de toekomstverwachting en de onderscheiden segmenten van de markt.

Tevens wordt onderzocht of er sprake is van een stijgende, dalende of stabiele marktontwikkeling.

Dit onderzoek verzamelt kwantitatieve en kwalitatieve marktgegevens voor de individuele opdrachtgevers, op zowel de Nederlandse markt en/of daarbuiten.

Een aantal zaken zijn van belang, zoals;

  • de afbakening van de “product range”;
  • doelgroepbepaling;
  • wat zijn de geografische grenzen van de te onderzoeken markt;
  • de meeteenheid wordt gedefinieerd;
  • en tot slot zal bepaald dienen te worden of men inzicht wil hebben in de marktontwikkeling op korte of lange termijn.

Het uitgangspunt van een ad hoc marktonderzoek is de probleemstelling binnen uw organisatie. Deze wordt geanalyseerd en vertaald naar onderzoeksvragen.

De gehanteerde methodiek bij ad hoc marktonderzoek is gelijk aan de methoden van klantenonderzoek.

Meer info? Neem vrijblijvend contact met ons op.